One thought on “Trận CUP 500tr – a Hoàng HP vs a Nhựt TN (8/1/2014)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X