2 thoughts on “Trận CÚP Gà chọi Việt vs Gà Thái 13/1/2024

  1. lý thế dân says:

    đá cúp mà cáp hạn cân như cứt, mấy đắc lắc không có tiền thì ở nhà đi, đá cái gì, thèm chấp bạc, tại sao không để gà đỏ chấp nước suốt, mình thả cựa, cáp gà đá cúp làm như đá lúa, có vai thua vai, có kg thua kg, có hơn cái cựa lại bịt 6. gà thái hay bằng trời cho tui hơn kg, hơn vai, thả cựa, chấp nước tui suốt, chưa thả gà thi đá cho kèo 100 triệu ăn 100 ngàn thôi. trường gà quốc tế gì, cáp gà không xứng gì hết trơn, độ cúp này cân đó phải 7 phút nước, vai đó bịt 5 hết. mà tơt nhất thiếu vai ít ít thôi, thiếu vậy ai ta đá, gà đá cúp có phải đá lúa đâu mà đem con đá với bố.

  2. lý thế dân says:

    tại sao bạn đắc lắc không thả cựa, vai đó, cân đó bù qua cựa, đá đồng tiền, bạn đâm được mới thắng nó, cáo cái hạn cân và vai vậy bạn thắng lấy gì thắng, bạn me ta chấp bạn tiền do bạn không có tiền hay sao, tại sao bạn không thả cựa, nó chấp bạn nước suốt, chưa thả gà bạn đá nó kèo 1 tỷ ăn 10 triệu thôi xem nó có đá không, có gì ta chấp đó, rồi còn chấp tiền, gà đẳng cấp mà thua tại mình, thương con gà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X